Nethindevurdering (foto + OCT)
Højt opløselige fotograferinger af nethinden giver mulighed for at se detaljer her, som man ellers ikke kan se med det menneskelige øje. Disse fotografiske registreringer af nethinden suppleres med OCT (Optisk Coherens Tomografi) af læsesynsområde og synsnerve, hvorved de tidligste forandringer ved bl.a. AMD og glaucom kan identificeres. OCT undersøgelsen foregår ved, at infrarødt lys kastes ind på øjets nethinde, og det tilbagekastede lys opsamles efterfølgende og bearbejdes. Der er ingen gener ved undersøgelsen.