Vurdering af synsfeltet
Synsfeltet eller orienteringssynet er den del af synsfunktionen, som giver os mulighed for at orientere os og færdes uden at støde ind i noget. Synsfeltet påvirkes ved en række sygdomme som bl.a. kan være glaucom eller visse typer af hjerneblødning/blodprop i hjernen. Synsfeltet fastlægges ved, at en computer viser lysende pletter med forskellig intensitet i personens synsfelt. Herved kan følsomheden af synsfeltet fastslås og følges over tid. Dette er en hjørnesten i kontrollen af personer med glaucom.