Operationer
Der foretages mindre kirurgiske operationer på klinikkens operationsstue. Dette kan være:
- Operation for tunge øjenlåg
- Operation for fejlstillede øjenlåg
- Fjernelse af mindre tumorer i relation til øjnene
- Fjernelse af bygkorn