Ultralydsundersøgelse
Hos nogle patienter kan man ikke se ind på nethinden. Dette kan bl.a. skyldes meget tæt grå stær eller blødninger i øjet. Ved hjælp af ultralyd kan man få indtryk af, hvordan forholdene i den bageste del af øjet er. Undersøgelsen foregår ved, at et ultralydshoved forsigtigt placeres ovenpå det lukkede øjenlåg. Ved den efterfølgende scanning fremkommer et optisk tværsnit af øjets indre. Undersøgelsen minder i princip om scanning af gravide og er uden gener.